top of page

Formativní hodnocení – Tři setkání pro druhý stupeň

Cena

26 500 Kč bez DPH
32 065 Kč s DPH

Délka kurzu

3 x 180 minut

více o kuru

Formativní hodnocení – Tři setkání pro druhý stupeň

Cíl kurzu

Účastníci/ce kurzu získají praktický vhled do fungování formativního hodnocení na základní škole. Podrobně se seznámí s modelem formativního hodnocení ve Škole Vitae. S lektorkami budou sdílet dobrou praxi v oblasti formativního hodnocení.

Aktivity, které povedou k cíli

Prezentace zkušeností s formativním hodnocením napříč druhým stupněm Základní školy Vitae, praktické ukázky jednotlivých technik a postupů, kladení otázek a diskuze. Efektivní diagnostika žáků a žaček v podmínkách každodenní výuky na základě kvalitních důkazů o učení.

Struktura setkání

Každé setkání bude obsahovat stručnou prezentaci od lektorek (ukázky praxe ve Škole Vitae), diskuzi a sdílení materiálů, které si přinesou účastníci. Na každou lekci se předpokládá, že účastníci a účastnice přinesou vlastní materiály (ukázky žákovské práce, které dokládají žákovské učení). V kurzu se budeme zabývat konkrétními strategiemi formativního hodnocení, které napomáhají vzniku kvalitních důkazů o učení. Analýza těchto důkazů usnadňuje vyučujícím rozpoznávat silné a slabé stránky jejich žáků a žaček, a tím zefektivňuje proces učení.

Další nabízená témata (zařadíme dle Vašich potřeb):
- Žákovské sebehodnocení
- Učitelská zpětná vazba
- Vrstevnické učení
- Jak psát slovní hodnocení
- Vedení žákovských portfolií

Doporučená literatura pro další studium

Formativní hodnocení ve výuce (Starý, Laufková)

Objednávka

Domluvu na konkrétní podobě semináře provedete přímo s ředitelkou Školy Vitae Ivetou Jonášovou. Kontaktujte ji na iveta.jonasova@skolavitae.cz. Předmět zprávy prosím uveďte: Zájem o kurz formativního hodnocení.

Těšíme se na společné objevování tajů formativního hodnocení.

bottom of page