top of page

FIE – kroužek, který učí děti odvaze

Cena

3 800 Kč

Délka lekce

45 minut

Přihláška
více o kroužku
Obrázek lektora

Lektor/ka

Mgr. Dominika Adamová, M.Ed.

Dominika Adamová je certifikovanou lektorkou FIE Standard. V ZŠ Vitae působí jako metodik prevence, terapeut a kouč; vede školní poradenské pracoviště. Kromě Feuersteinova instrumentálního obohacování se věnuje školní mediaci a facilitaci. V ZŠ a gymnáziu Open Gate pilotuje školní vzdělávací program pro rozvoj sebepoznání a sebekoučinku.

Náplň kroužku

Jak dobře dokážu ze zadání vyčíst informace? Umím definovat problém a nastavit si cestu k jeho řešení? Dokážu ovládnout svou zbrklost a impulzivitu nebo naopak dokážu pracovat rychleji a soustředěněji? Umím vybrat důležité a podstatné informace a odhlédnout od těch nepodstatných? Uvědomuji si vztahy, propojenost, souvislosti? Umím o tom, jak pracuji a studuji, přemýšlet? Rozvíjím pravidelně svou slovní zásobu?

To vše a ještě více zjistíte a procvičíte si v našem kroužku práce s metodami rozvoje kognitivních funkcí podle R. Feursteina.

Feuersteinova metoda zlepšuje nenásilnou a přirozenou formou poznávací dovednosti člověka a jeho schopnost organizace informací. Tím mimo jiné rozvíjí schopnost učit se. Je určena všem bez rozdílu úrovně dovedností nebo jiných specifik. Přispívá k sebeuvědomování a sebepřijetí.

Cena kroužku zahrnuje nákup instrumentů FIE.

Minimální počet přihlášených pro otevření kroužku je 5. Maximální kapacita je 8 dětí. Cena kroužku zahrnuje nákup instrumentů FIE.

Termíny

PO 15:45 – 16:30

Kroužek je otevřen pouze pro děti, které jej navštěvovali v 1. pololetí.

Počet lekcí

15 / pololetí

První lekce

12. 2. 2024

Náhrady a omlouvání lekcí

Náhrady se neposkytují, pokud se omlouvá dítě. V případě, že se lekce ruší kvůli nepřítomnosti lektora, lekce se nahradí v jiném termínu.

bottom of page