top of page

FIE – kroužek, který učí děti odvaze

Cena

3 500 Kč

Délka lekce

45 minut

více o kroužku
Obrázek lektora

Lektor/ka

Mgr. Dominika Adamová, M.Ed.

Dominika Adamová je certifikovanou lektorkou FIE Standard. V ZŠ Vitae působí jako metodik prevence, terapeut a kouč; vede školní poradenské pracoviště. Kromě Feuersteinova instrumentálního obohacování se věnuje školní mediaci a facilitaci. V ZŠ a gymnáziu Open Gate pilotuje školní vzdělávací program pro rozvoj sebepoznání a sebekoučinku.

Náplň kroužku

Jak dobře dokážu ze zadání vyčíst informace? Umím definovat problém a nastavit si cestu k jeho řešení? Dokážu ovládnout svou zbrklost a impulzivitu nebo naopak dokážu pracovat rychleji a soustředěněji? Umím vybrat důležité a podstatné informace a odhlédnout od těch nepodstatných? Uvědomuji si vztahy, propojenost, souvislosti? Umím o tom, jak pracuji a studuji, přemýšlet? Rozvíjím pravidelně svou slovní zásobu?

To vše a ještě více zjistíte a procvičíte si v našem kroužku práce s metodami rozvoje kognitivních funkcí podle R. Feursteina.

Feuersteinova metoda zlepšuje nenásilnou a přirozenou formou poznávací dovednosti člověka a jeho schopnost organizace informací. Tím mimo jiné rozvíjí schopnost učit se. Je určena všem bez rozdílu úrovně dovedností nebo jiných specifik. Přispívá k sebeuvědomování a sebepřijetí.

Cena kroužku zahrnuje nákup instrumentů FIE.

Minimální počet přihlášených pro otevření kroužku je 5, maximální kapacita je 8 dětí.

Termíny

PO 15:45 – 16:30

Počet lekcí

10 / pololetí

První lekce

2. 10. 2023

Náhrady a omlouvání lekcí

Náhrady ne, pokud se omlouvá dítě. Pokud se omlouvá lektor, lekce se nahradí.

bottom of page