top of page

Zveme umění 
do života

Založili jsme Základní uměleckou školu Vitae.

Pro všechny, kdo touží po umění ve svém životě. Bez tlaku na výkon, pro radost, pohlazení po duši a probuzení uměleckého potenciálu v každém z nás. 

Třída saxofonů

Hodnoty ZUŠ

Smysluplnost

Jsme tu pro všechny, kdo nachází v umělecké tvorbě smysl.

Poctivost

Vedeme k poctivé
a řemeslné práci, která umožňuje vzkvétat tvůrčímu potenciálu.

Otevřenost

Vytváříme bezpečný
a svobodný prostor
k sebevyjádření.

Partnerství

Vyučující jsou partnery 
v cestě za uměleckým poznáním.

Pozitivita

Přijímáme vše, co přichází, jako příležitost
k růstu. Důvěřujeme životu.

hudební obor

Hudební obor

Ve školním roce 2023/24 otevíráme tato zaměření:

klavír_edited.png
hra na klavír
kytara_edited.png
hra na kytaru
flétna_edited.png
hra na flétnu
příčnou i zobcovou
saxofon_edited.png
hra na saxofon
klarinet_edited.png
hra na klarinet

Časová dotace hudebního oboru

Všichni žáci: Hra na nástroj – 45 minut / 1 vyučovací hodina / týden

Žáci 1.  5. ročníku: Poznáváme svět hudby – 45 minut / 1 vyučovací hodina / týden

Žáci 4.  7. ročníku: Poslechový a interpretační seminář – 45 minut / 1 vyučovací hodina / týden

Výsledky talentových zkoušek

Výsledky talentových zkoušek z hudebního oboru

Gratulujeme všem přijatým a těšíme se v září! 

Vyučující hudebního oboru

Piano Lesson

Barbora Krištofová

koordinátorka kvality výuky

hra na klavír

Olesja Vavrinčíková

hra na klavír

Flute Player

Monika Čermáková

hra zobcovou a příčnou flétnu, ev. klavír

Nina Havelková

hra na kytaru

Michaela Černá

hra na klavír

Hraje saxofon

Eliška Milá

hra na saxofon

Poznáváme svět hudby

Diana Petrushenko

hra na klavír

výtvarný obor

Výtvarný obor

Ve školním roce 2023/24 otevíráme zaměření
Výtvarná a multimediální tvorba!

výtvarno_edited.png
audiovizuál_edited.png

Naučíme se různorodé výtvarné techniky pro tvorbu jak v ploše, tak i v prostoru. 

Do výuky zapojíme kreativní technologie. Ovládneme digitální nástroje pro audiovizuální tvorbu, věnovat se budeme například videotvorbě, animaci, ozvučenými instalacím, fotografiím a dalším.

grafický design_edited.png

Digitální nástroje nás provedou i designem (modelováním, 3D modelováním, produktovým, grafickým i módním designem).

venku

Pracovat budeme v interiéru i exteriéru. Čtyřikrát za školní rok se společně staneme aktivními návštěvníky světa umění. Vyrazíme společně do galerií, ale také objevíme,
kde všude ve veřejném prostoru se skrývá lidská tvořivost.

individuál_edited.png

Víme, že trénink techniky i kreativita potřebují čas. Ve výuce tak bude prostor rozvíjet se vlastním tempem, tvořit autorské projekty i uplatňovat svou kreativitu a fantazii.

Snímek obrazovky 2023-05-18 v 15.45.28.png

Víc hlav víc ví. A tak se v rámci multimediální tvorby zaměříme i na obsáhlejší projekty,
v nichž vynikne síla spolupráce i fantazie každého ze zúčastněných. 

Časová dotace Výtvarné a multimediální tvorby

I. stupeň (pro žáky a žákyně 8 – 15 let)

120 minut / 1 vyučovací hodina / týden

4 dopoledne / odpoledne blokové výuky / školní rok – termíny blokové výuky budou známy nejpozději v září 2023

Výsledky talentových zkoušek

Výsledky talentových zkoušek z výtvarného oboru

Gratulujeme všem přijatým! 

Vyučující výtvarného oboru

Drahomíra Klofáčová

výuka Výtvarné tvorby
a Výletů za uměním

Školné Základní umělecké školy Vitae 

Školné pro školní rok 2023/24

HUDEBNÍ OBOR

lekce v délce 45 minut

+ další povinné předměty*

Klavír / cena za pololetí 7 200 Kč

Ostatní nástroje / cena za pololetí 6 200 Kč

* dle ročníku: Poznáváme svět hudby (45 min.) / Poslechový a interpretační seminář (45 min.)

Školné pro školní rok 2023/24

VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarná a multimediální tvorba / cena za pololetí 4 000 Kč

lekce v délce 120 minut

+ bloková výuka (4 odpoledne/dopoledne) za školní rok

dokumenty

Dokumenty

Inspekční zpráva ČŠI

školní rok 2022/2023

Školní řád 2022/23

bottom of page