top of page
Play the violin

Zveme umění 
do života

Založili jsme Základní uměleckou školu Vitae.

Pro všechny, kdo touží po umění ve svém životě. Bez tlaku na výkon, pro radost, pohlazení po duši a probuzení uměleckého potenciálu v každém z nás. 

výuka v zuš

Ve školním roce 2022/23 otevíráme hudební obor. 

Podmínkou k přijetí do studia hudebního oboru v ZUŠ je účast na talentových zkouškách. Pro školní rok 2022/23 je výběrové řízení již uzavřeno. Děkujeme za váš zájem. Talentové zkoušky pro školní rok 2023/24 proběhnou v červnu 2023.

Kritéria přijímacího řízení 

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

od školního roku 2022/23

Nedílnou součástí výuky v ZUŠ je docházka do předmětu Poznáváme svět hudby. Ten musí navštěvovat každé dítě zapsané v ZUŠ. Tento předmět probíhá ve školním roce 2022/23 pravidelně

ve středu od 16 hodin v délce 45 minut.
 

nabídka zuš

Nabídka Základní umělecké školy
Vitae

Playing Saxophone

Václav Květoň

pondělí a pátek

hra na zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, klavír

Piano Lesson

Barbora Krištofová

úterý, středa, čtvrtek

hra na klavír

Play the violin

Šárka Langerová

úterý, středa, čtvrtek, pátek

hra na housle, klavír, zobcovou flétnu
a sólový zpěv 

Flute Player

Monika Čermáková

 pátek

hra na klavír, zobcovou a příčnou flétnu

školné zuš

Školné Základní umělecké školy Vitae 

Školné pro školní rok 2022/23

lekce v délce 45 minut

Klavír / cena za pololetí 5 000 Kč

Ostatní nástroje / cena za pololetí 4 000 Kč

Hudební nauka / cena za pololetí 1 500 Kč

Pěvecký sbor / cena za pololetí 2 400 Kč

bottom of page