top of page
IMG_20220427_155857.jpg

Bádáme rozličnými
směry

Letní tábory ve Vitae. Každý z nich nese své téma, ale ve všech na děti čeká spousta her, nových zážitků, dovedností i pohybu venku.

Protože letní prázdniny máme jen jednou v roce. 

Tábory ve Vitae pořádáme už pátým rokem. Jejich nabídku každý rok inovujeme.

Inspirací pro témata nám jsou oblíbené příběhy z filmů či knih, bádání v přírodě

i tvoření všeho druhu.

Těší nás vžívat se do oblíbených filmových hrdinů, pozorovat svět přírody, putovat za hranice všedních dnů, bosýma nohama se v parném dnu brodit v potoce

a společně se dovídat o světě kolem nás

Program táborů šijeme na míru místům, kde se tábor koná. Čas trávíme převážně venku. Objevujeme pražskou divočinu, ale máme i zázemí v Základní škole Vitae,

kde najdeme vše potřebné pro smysluplné trávení letního času. 

Přidejte se na prázdniny k nám! Protože léto je jenom jednou v roce. 

A jak vidí naše letní táborové bádání Národní pedagogický institut? Podívejte se na video!

příspěvek mč
logo prahy 11_edited.png

V letošním roce děti podpoří Praha 11. 

 

Pro příměstské tábory je možné čerpat finanční příspěvek od Městské části Praha 11. O příspěvek mohou žádat děti, které mají trvalé bydliště na Praze 11, jsou zapsány v ZŠ Vitae, ZUŠ Vitae nebo SVČ Vitae (splňují alespoň jednu z možností). 

Možná výše příspěvku je 100 Kč / dítě / den,

a to do vyčerpání přiděleného rozpočtu. Částka bude z ceny tábora odečtena automaticky při objednávce tábora (platí do vyčerpání rozpočtu). 

umělecký tábor

UMĚLECKÝ TÁBOR: DIVADLO A MULTIMÉDIA

 

Na uměleckém táboře si děti mohou vybrat, jakou skupinku si zvolí. Část dětí se pustí do přípravy hudebně dramatického představení a probudí tak svůj herecký

a hudební talent. Druhá skupina dětí objeví svůj filmařský potenciál a dotvoří jejich představení pomocí audiovizuální tvorby.

umělecký tábor.png

Kdy?

Kde?

Pro koho?

Za kolik?

 1. 7. – 5. 7. 2024, 8:30 – 16:30 hod.

 

Uvidíme se v prostorách Školy Vitae

na Praze 11 (a v přilehlých pražských lesích) 

věk 8–15 let, 

minimální kapacita 12 / maximální 20 dětí

4200 Kč* (vč. stravy) / 
3000 Kč* pro děti zapsané v ZUŠ Vitae

V ceně je zahrnut pitný režim, zdravý oběd
z Bistra Inspirace
a 2 x svačina
.
* s příspěvkem MČ Prahy 11

Přihláška:

V tomto formuláři.

Smluvní podmínky pro letní tábory Akademie Vitae zde

Táborem děti provedou: 

Keegi_foto.png

Keegi Lopatková

Studuji Pedf UK a s dětmi volnočasově pracuji už od SŠ. Ve zbylém čase se momentálně věnuji vedení tábornického oddílu, zpěvu, hře na nástroje či produkci a secvičení muzikálu. 

Pracuji také jako asistentka pedagogů a družinářka ve Škole Vitae

Tony Majtner.jpg

Tony Majtner

Jsem studentem pedagogického oboru a ve výuce se zaměřují na digitální tvorbu propojenou

s klasickými výtvarnými postupy. V ZUŠ Vitae učím Výtvarný obor

tvořivý tábor

TVOŘIVÝ TÁBOR: CESTA DO ŘÍŠE FANTAZIE 

 

Tvořivý program s celotáborovou hrou zavede děti

do říše fantazie, kterou budou v průběhu týdne prozkoumávat a zpracovávat různými tvořivými technikami.

tvořivý tábor.png

Kdy?

Kde?

Pro koho?

Za kolik?

15. 7. – 19. 7. 2024, 8:30 – 16:30 hod.

Uvidíme se v prostorách Školy Vitae

na Praze 11 (a v přilehlých pražských lesích) 

věk 5–10 let,

minimální kapacita 12 / maximální 20 dětí

4200 Kč* (vč. stravy)

V ceně je zahrnut pitný režim, zdravý oběd
z Bistra Inspirace
 a 2 x svačina
.
*
s příspěvkem MČ Prahy 11

Přihláška:

V tomto formuláři.

Smluvní podmínky pro letní tábory Akademie Vitae zde

Táborem děti provede: 

Michaela Hoďovská

Michaela Hoďovská

Jsem asistentka pedagogů ve Škole Vitae, učitelka ARTu a vychovatelka v družině.

DOBRODRUŽNÝ TÁBOR: TAJEMSTVÍ LESA

 

Děti podniknou několik výletů do okolní přírody, naučí se část lesní moudrosti a tábornických dovedností. Celý tábor protkne duch spolupráce a spousta týmových her.

tábornický program.png

Kdy?

Kde?

Pro koho?

Za kolik?

22. 7. – 26. 7. 2024, 8:30 – 16:30 hod.

Uvidíme se v prostorách Školy Vitae

na Praze 11 (a v přilehlých pražských lesích) 

věk 7–15 let, 

minimální kapacita 12 / maximální 20 dětí

4200 Kč* (vč. stravy) 

V ceně je zahrnut pitný režim, zdravý oběd
z Bistra Inspirace
a 2 x svačina.

* s příspěvkem MČ Prahy 11

Přihláška:

V tomto formuláři.

Smluvní podmínky pro letní tábory Akademie Vitae zde

Táborem děti provede: 

Keegi_foto.png

Keegi Lopatková

Studuji Pedf UK a s dětmi volnočasově pracuji už od SŠ. Ve zbylém čase se momentálně věnuji vedení tábornického oddílu, zpěvu, hře na nástroje či produkci a secvičení muzikálu. Pracuji také jako asistentka pedagogů a družinářka ve Škole Vitae

tábornický program

UMĚLECKO–BADATELSKÝ TÁBOR: ŽIVLY

 

Děti budou zkoumat okolní přírodu, provádět zábavné pokusy a zkoušet různé techniky tvoření. Téma, které nás bude provázet, jsou živly (voda, oheň, země, vzduch). Skrze prožitek se tak propojíme s těmito elementy

a společně zapojíme všechny smysly.

umělecko-badatelský tábor.png

Kdy?

Kde?

Pro koho?

Za kolik?

5. 8. – 9. 8. 2024, 8:30 – 16:30 hod.

Uvidíme se v prostorách Školy Vitae

na Praze 11 (a v přilehlých pražských lesích) 

věk 5–10 let, 

minimální kapacita 12 / maximální 20 dětí

4200 Kč* (vč. stravy) 

V ceně je zahrnut pitný režim, zdravý oběd
z Bistra Inspirace
 
a 2 x svačina.

* s příspěvkem MČ Prahy 11

Přihláška:

V tomto formuláři.

Smluvní podmínky pro letní tábory Akademie Vitae zde

Táborem děti provede: 

Sára Ohrazdová

Mgr. Sára Ohrazdová

Jsem nyní třídní učitelkou 1. třídy ve Škole Vitae, mám ráda montessori pedagogiku, zážitkovou

a intuitivní pedagogiku i badatelství. Ráda jezdím na výlety do přírody a věnuji se tanci.

umělecko badatelský
bottom of page