top of page
Vysokoškolští studenti

Vítáme vás v prostoru
pro celoživotní učení

Rodičovská akademie je vstřícné a otevřené místo pro vzájemné učení a osobnostní rozvoj. Nabídka kurzů a worskhopů je inspirována životem a touhou po vzdělávání. 

vize r. akademie
SMP_foto_-78_edited.png

Škola Vitae udala směr v realizaci záměrů a ve snaze podporovat kvalitu života šíří inspiraci dál. Pomáhá tak v transformaci jiným lidem, malým i velkým,
podporuje všechny v bytí sama sebou.

V rodičovské akademii jsme se školou inspirovali a nabízíme tak prostor pro vlastní rozvoj  dospělým, rodičům,

ale i široké a odborné veřejnosti.

Petr a Iveta Jonášovi, zřizovatelé Školy Vitae

nabídka r. akademie

Nabídka seminářů
pro širokou veřejnost

Kids Playing Tug of War
Rubikon

Přednáška o Rubikonu, duchovní krizi dítěte na prahu 9. a 10. roku života, se, včetně následující prožitkové dílny, zabývá významným mezníkem, který není většinové společnosti vůbec známý. Prožitek Rubikonu přináší dítěti zkušenost,

že začíná prožívat (a tvořit) se světem  vztah zcela nový, neznámý – já VERSUS svět, JÁ a TY.

KDY
KDE
CENA
PŘIHLÁŠKA
20. 2. 2023 17–⁠19 hodin
Chomutovická 1443/4, Praha 11
250 Kč rodiče Školy Vitae /
300 Kč ostatní
Seminářem vás provede
Snímek obrazovky 2023-02-02 v 13.09.07.png

Mgr. Iva Bečvářová

Přednáší waldorfskou pedagogiku a zabývá se uměním komunikace.

Je absolventkou tříletého Semináře vzdělávání třídních učitelů waldorfských škol, dvouletého studia eurythmie a vzdělávacího kurzu Respektovat a být respektován.

Děti běží
Energické děti a pozornost

Pozornost či nepozornost, lenost či neschopnost setrvat v klidu. Toto jsou časté stesky rodičů, učitelů, ale i dětí samotných v souvislostí se zvládáním školních povinností a každodenního fungování. V rámci semináře se zaměříme na pochopení souvislostí mezi tělesnými projevy, prožíváním a chováním související s (ne)pozorností a (ne)klidem, i možnostmi, jak je přirozeným a srozumitelným způsobem ovlivňovat. Seminář je zaměřen na děti mladšího školního věku –⁠ tedy děti navštěvující 1. stupeň ZŠ.

KDY
KDE
CENA
PŘIHLÁŠKA
27. 4. 2023, čas bude upřesněn
Chomutovická 1443/4, Praha 11
Připravujeme
Připravujeme
Seminářem vás provede
Snímek obrazovky 2023-02-02 v 13.33.17.png

Mgr. Terezie Pemová

Absolventka FF UK v Praze, oboru sociální práce a sociální politika.

V roce 2003 spoluzaložila občanské sdružení NIDAR věnující se problematice specifických vývojových poruch, včetně poruch pozornosti a hyperaktivity. V organizaci pracuje doposud

a to jak v poradenské praxi, tak i v rámci publikačních, vzdělávacích, výzkumných a supervizních aktivit.

bottom of page