top of page
Vysokoškolští studenti

Vítáme vás v prostoru
pro celoživotní učení

Rodičovská akademie je vstřícné a otevřené místo pro vzájemné učení a osobnostní rozvoj. Nabídka kurzů a worskhopů je inspirována životem a touhou po vzdělávání. 

vize r. akademie
SMP_foto_-78_edited.png

Škola Vitae udala směr v realizaci záměrů a ve snaze podporovat kvalitu života šíří inspiraci dál. Pomáhá tak v transformaci jiným lidem, malým i velkým,
podporuje všechny v bytí sama sebou.

V rodičovské akademii jsme se školou inspirovali a nabízíme tak prostor pro vlastní rozvoj  dospělým, rodičům,

ale i široké a odborné veřejnosti.

Petr a Iveta Jonášovi, zřizovatelé Školy Vitae

nabídka r. akademie

Nabídka seminářů
pro širokou veřejnost

Pemová
Cipro
Děti běží
Děti a (ne)pozornost

Pozornost či nepozornost, lenost či neschopnost setrvat v klidu. Toto jsou časté stesky rodičů, učitelů, ale i dětí samotných v souvislosti se zvládáním školních povinností a každodenním fungováním. V rámci semináře se zaměříme na pochopení souvislostí mezi tělesnými projevy, prožíváním a chováním související s (ne)pozorností a (ne)klidem, i možnostmi, jak je přirozeným a srozumitelným způsobem ovlivňovat. Seminář je zaměřen na děti mladšího školního věku –⁠ tedy děti navštěvující 1. stupeň ZŠ.

KDY
KDE
CENA
PŘIHLÁŠKA
27. 4. 2023, 17:30–⁠19:30
Chomutovická 1443/4, Praha 11
250 Kč rodiče Školy Vitae /
300 Kč ostatní
Seminářem vás provede
Snímek obrazovky 2023-02-02 v 13.33.17.png

Mgr. Terezie Pemová

Absolventka FF UK v Praze, oboru sociální práce a sociální politika.

V roce 2003 spoluzaložila občanské sdružení NIDAR věnující se problematice specifických vývojových poruch, včetně poruch pozornosti a hyperaktivity. V organizaci pracuje doposud

a to jak v poradenské praxi, tak i v rámci publikačních, vzdělávacích, výzkumných a supervizních aktivit.

Dětské závodění
Psychosociální vývoj osobnosti dítěte
podle Erika H. Eriksona

Americký psychoanalytik německého původu Erik H. Erikson vypracoval pojetí vzniku a růstu identity jedince v průběhu řešení vývojových konfliktů.

V semináři se seznámíte s otázkou determinace osobnosti dítěte, kde Erikson klade důraz více na vlivy vztahové, sociální a kulturní. Rozpracovává známou teorii vývoje ega, kdy člověk ve svém vývoji musí řešit v různých obdobích pro ně typické vnitřní konflikty s psychosociálním obsahem. Pokud jedinec tyto konflikty zdárně nevyřeší, opakovaně se k nim ve svém životě vrací. To působí problémy

v osobním i vztahovém životě jak dítěte, tak i dospělého jedince. O těchto příkladech budeme na semináři diskutovat a společně hledat možná řešení.

Seminář je volným navazováním na semináře Martina Cipra v loňském roce.

K účasti na semináři nejsou třeba žádné předchozí znalosti.

KDY
KDE
CENA
PŘIHLÁŠKA
25. 5. 2023 17:30–⁠19:30
Chomutovická 1443/4, Praha 11
připravujeme
připravujeme
Seminářem vás provede
Snímek obrazovky 2023-03-15 v 16.19.29.png

PhDr. Martin Cipro, Ph.D.

Klinický psycholog,  párový a skupinový psychoterapeut, psychoanalytický psychoterapeut, výcvikový lektor a supervizor. Přednáší na vysokých školách a v postgraduálním studiu pro psychology a psychiatry. Vystudoval také pedagogiku a učil na ZŠ, soukromých gymnáziích v Praze a na VŠE v Praze.

Rubikon je takovou popelkou ve vývojové psychologii, jak se dozvíme hned na začátku. O to více Vás zamrazí, když se podíváte na svět dítěte očima psychologie. A chtě nechtě, když přijdu domů, jsem více tolerantní vůči jeho projevům, protože lépe rozumím tomu, proč reaguje, jak reaguje. Proč křičí, vzteká se, odmítá, trucuje, ale také proč je lítostivý, melancholický, cítí se marný. Vždyť toto tady dříve nebylo. A nyní je. Děkuji, seminář nezklamal.

Jan Konarski, účastník semináře Rubikon

bottom of page