top of page
SkolaVitae--114.jpg

Inspirujte se 
Školou Vitae

Škola Vitae má vlastní inovativní vzdělávací koncepci. Tvoří ji tým nadšených pedagogů, kteří ve škole působí, spolu s externími odborníky. Ve škole najdete bezpečné

a respektující prostředí a děti, které přebírají zodpovědnost za své učení. 

Škola Vitae, Iveta Jonášová

Škola Vitae je vyjádřením naší vize smysluplné školy. Založili jsme ji jako rodiče hledající pro své děti školu, která jim pomůže naplno rozvinout jejich potenciál, přijme je takové, jaké jsou, a podpoří je na cestě celistvého rozvoje. Založili jsme školu, ve které si děti zachovávají radost, zvídavost, chuť a vnitřní motivaci se učit. 

Mgr. Iveta Jonášová, ředitelka Školy Vitae,

ZUŠ Vitae a SVČ Vitae

odborné kurzy

Nabídka kurzů pro odbornou veřejnost

bottom of page