top of page
Zakladatel Akademie Vitae, Petr Jonáš

Akademie Vitae je veřejnou školou celoživotního učení, které je v dnešním dynamickém světě plném změn potřebným životním přístupem. Navazuje na hodnoty Školy Vitae a je součástí naší životní vize.

JUDr. Petr Jonáš, zřizovatel Akademie a Školy Vitae

vize vitae
vize vitae

Vize Vitae

Vize Vitae je vizí smysluplných záměrů a synergické spolupráce, která vede k životnímu naplnění a prosperitě. 

Vize dává našemu životu a společnému dílu směr. S radostí podporujeme smysluplné záměry jiných, jsou-li s naší vizí v souladu.

 

Inspirace kolem nás obohacuje a posouvá, i díky našemu okolí ji pak odvážně šíříme dál ve snaze podporovat kvalitu života.

 

Transformace dává našemu životu smysl, je možná důvodem, proč tu jsme. Naší vlastní transformací zároveň neúnavně pomáháme k růstu jiným lidem, malým i velkým.

 

Autenticita je tím, jak se v životě projevujeme a co nás dělá námi. V bytí sebou samými také usilovně podporujeme všechny, kteří s námi spolupracují.

 

Energie nám dává sílu realizovat naše životní záměry a zpátky ji získáváme zaměřením se na seberealizaci a well-being.

Hodnoty Vitae

Základem Vize Vitae jsou hodnoty, které prorůstají do všech aktivit.

Smysluplnost

za školou si stojíme

Sdílíme společnou vizi. Věříme v to, co děláme. Žijeme smysluplností.

Poctivost

stavíme na poctivosti

Stavíme na profesní a lidské poctivosti. Vytrvale jdeme za kvalitou.

Otevřenost

jsme otevřeně tolerantní

Vytváříme bezpečný
a svobodný prostor
k sebevyjádření.

Partnerství

spolu dokážeme víc

Nasloucháme si, vzájemně se podporujeme a společně rosteme.

Pozitivita

životu říkáme ano

Přijímáme vše, co přichází, jako příležitost k růstu. Důvěřujeme životu.

Na čem stavíme

Akademie vzniká v synergickém propojení se Školou Vitae.

Staví tak na základech celoživotního učení vybudovaných školou

a inspiruje se touhou pro celoživotní učení. 

Bezpečné a respektující prostředí
 

Vytváříme bezpečné a vstřícné prostředí s respektem k individualitě a odlišnosti.

Sebepoznání
a osobnostní rozvoj

 

Podporujeme rozvoj potenciálu, sebepoznání a osobnostní růst.

Vztahy, spolupráce a komunikace
 

Stavíme na spolupráci, otevřené komunikaci a budování vztahů.

Otevřené 
společenství školy
a akademie

 

Akademii i školu tvoříme jako otevřené a partnerské společenství, učící se komunitu.

Škola Vitae

Aktivní spolutvoření světa a života
 

Pečujeme o aktivní občanství

a přijímáme odpovědnost za svůj život a dění v okolí.

Seberealizace
a well-being

 

Poskytujeme prostor pro seberealizaci, prožitek pohody a kvalitního života.

Zvídavost
a chuť se učit

 

 Podněcujeme touhu po poznání. Učíme se novému a objevujeme
i dávno zapomenuté. 

Milníky

Jak šel čas s Akademií Vitae

otevřená kniha
září 2020 / Otevření Akademie Vitae

Otevřeli jsme Akademii Vitae, veřejnou školu celoživotního učení zaměřenou na rozvoj pedagogů a širší veřejnosti. V nabídce akademie se objevuje rodičovská Kafárna a kurzy pro učitele a širší veřejnost, které ve škole nabízíme již několik let.

Mladé podnikatelky
2021 Rozšíření nabídky kurzů

V nabídce kurzů se objevují semináře pro pedagogy (pedagogická diagnostika, efektivní strategie frontálního vyučování) a také první čtenářský klub Vitae pro odbornou veřejnost. Rozrůstá se také nabídka workshopů pro veřejnost.  

Děti si hrají přetahované
léto 2021 / Otevíráme příměstské tábory

Akademie v létě ožívá příměstskými tábory. Děti a jejich rodiče si mohou vybrat z nabídky týdenních turnusů zaměřených na digitální technologie (Minecraft, robotika) i na badatelsky orientované tábory, díky kterým se děti vypraví poznávat přírodu v nedalekých lesoparcích.

20220407_135326_edited.jpg
jaro 2022 / První dílnička v akademii

Vážíme si tradic a chceme se učit zručnosti. Akademie slouží malým i velkým, na její půdě se potkávají generace a předávají si své zkušenosti i dovednosti. V první dílničce pleteme tradičním způsobem košíky i pomlázky, povídáme si o tradicích Velikonoc a těšíme se z přítomnosti malých i velkých.

Ukrajinské vlajky
duben 2022 / Akademie pomáhá Ukrajině

Všechny nás zasahují zprávy o válečném dění na Ukrajině. Akademie podává společně se Školou pomocnou ruku. Pomáhá finančně i tím, co umí. V nedalekém komunitním centru Roztyly organizujeme právní i administrativní výpomoc pro zajištění financí z grantových dotací. 

Hudební třída
červen 2022 / Založení ZUŠ a SVČ Vitae

I díky podpoře rodičů ze Školy Vitae jsme v červnu roku 2022 s vděčností přijali kladnou odpověď MŠMT na naši žádost o založení základní umělecké školy a střediska volného času. Začíná tak naše cesta k lekcím plných umění a smysluplnému trávení volného času. 

dřevěný, abeceda, literatura
léto 2022 / Kurzy češtiny pro studenty z Ukrajiny

Pro studenty ve věku 11–18 let, kteří k nám přišli z válkou zasažené Ukrajiny pořádáme několik turnusů výuky češtiny jako jazyka cizího. Lektorování se ujímají učitelé ze Školy Vitae i externí lektoři. Děkujeme všem, že společně můžeme pomáhat tam, kde je třeba.

děti si hrají
léto 2022 / Letní vyžití
i pro děti z Ukrajiny

Letní tábory jsme  otevřeli i pro děti z Ukrajiny. Mohly si vybrat mezi pobytovým táborem, jehož organizace se z velké části ujali rodiče ze Školy Vitae, a táborem příměstským, kde je čekalo přírodovědné bádání s přesahem do umění. Za finanční podporu děkujeme Velvyslanectví USA v Praze. I díky jejich pomoci můžeme tábory dětem z Ukrajiny nabízet zdarma. Na děti ze Školy Vitae i jejich okolí pak čekalo i několik dalších příměstských táborů. 

bottom of page