top of page
Zakladatel Akademie Vitae, Petr Jonáš

Akademie Vitae je veřejnou školou celoživotního učení, které je v dnešním dynamickém světě plném změn potřebným životním přístupem. Navazuje na hodnoty Školy Vitae a je součástí naší životní vize.

JUDr. Petr Jonáš, zřizovatel Akademie a Školy Vitae

vize vitae
vize vitae

Vize Vitae

Vize Vitae je vizí smysluplných záměrů a synergické spolupráce, která vede k životnímu naplnění a prosperitě. 

Vize dává našemu životu a společnému dílu směr. S radostí podporujeme smysluplné záměry jiných, jsou-li s naší vizí v souladu.

 

Inspirace kolem nás obohacuje a posouvá, i díky našemu okolí ji pak odvážně šíříme dál ve snaze podporovat kvalitu života.

 

Transformace dává našemu životu smysl, je možná důvodem, proč tu jsme. Naší vlastní transformací zároveň neúnavně pomáháme k růstu jiným lidem, malým i velkým.

 

Autenticita je tím, jak se v životě projevujeme a co nás dělá námi. V bytí sebou samými také usilovně podporujeme všechny, kteří s námi spolupracují.

 

Energie nám dává sílu realizovat naše životní záměry a zpátky ji získáváme zaměřením se na seberealizaci a well-being.

Hodnoty Vitae

Základem Vize Vitae jsou hodnoty, které prorůstají do všech aktivit.

Smysluplnost

za školou si stojíme

Sdílíme společnou vizi. Věříme v to, co děláme. Žijeme smysluplností.

Poctivost

stavíme na poctivosti

Stavíme na profesní a lidské poctivosti. Vytrvale jdeme za kvalitou.

Otevřenost

jsme otevřeně tolerantní

Vytváříme bezpečný
a svobodný prostor
k sebevyjádření.

Partnerství

spolu dokážeme víc

Nasloucháme si, vzájemně se podporujeme a společně rosteme.

Pozitivita

životu říkáme ano

Přijímáme vše, co přichází, jako příležitost k růstu. Důvěřujeme životu.

Na čem stavíme

Akademie vzniká v synergickém propojení se Školou Vitae.

Staví tak na základech celoživotního učení vybudovaných školou

a inspiruje se touhou pro celoživotní učení. 

Bezpečné a respektující prostředí
 

Vytváříme bezpečné a vstřícné prostředí s respektem
k individualitě a odlišnosti.

Vztahy, spolupráce
a komunikace

 

Stavíme na spolupráci, otevřené komunikaci
a budování vztahů.

Sebepoznání
a osobnostní rozvoj

 

Podporujeme rozvoj potenciálu, sebepoznání a osobnostní růst.

Otevřené 
společenství školy
a akademie

 

Akademii i školu tvoříme jako otevřené a partnerské společenství, učící se komunitu.

akademie-vitae-color_edited.png

Zvídavost
a chuť se učit

 

 Podněcujeme touhu po poznání. Učíme se novému
a objevujeme
i dávno zapomenuté. 

Progresivní přístupy
a inovace

 

Do kroužků, seminářů i oborů ZUŠ zařazujeme inovativní prvky.
Ve vzdělávání chceme být o dva kroky vpřed. 

Milníky

Jak šel čas s Akademií Vitae

otevřená kniha
září 2020 / Otevření Akademie Vitae

Otevřeli jsme Akademii Vitae, veřejnou školu celoživotního učení zaměřenou na rozvoj pedagogů a širší veřejnosti. V nabídce akademie se objevuje rodičovská Kafárna a kurzy pro učitele a širší veřejnost, které ve škole nabízíme již několik let.

_DSC2174.JPG
léto 2021 / Otevíráme příměstské tábory

Akademie v létě ožívá příměstskými tábory. Děti a jejich rodiče si mohou vybrat z nabídky týdenních turnusů zaměřených na digitální technologie (Minecraft, robotika) i na badatelsky orientované tábory, díky kterým se děti vypraví poznávat přírodu v nedalekých lesoparcích.

20220407_135326_edited.jpg
jaro 2022 / První dílnička v akademii

Vážíme si tradic a chceme se učit zručnosti. Akademie slouží malým i velkým, na její půdě se potkávají generace a předávají si své zkušenosti i dovednosti. V první dílničce pleteme tradičním způsobem košíky i pomlázky, povídáme si o tradicích Velikonoc a těšíme se z přítomnosti malých i velkých.

jazyk
léto 2022 / Kurzy češtiny pro studenty z Ukrajiny

Pro studenty ve věku 11–18 let, kteří k nám přišli z válkou zasažené Ukrajiny, pořádáme několik turnusů výuky češtiny jako jazyka cizího. Lektorování se ujímají učitelé ze Školy Vitae i externí lektoři. Děkujeme všem, že společně můžeme pomáhat tam, kde je třeba.

IMG_0439_edited_edited.jpg
září 2022 / První tóny
v ZUŠ Vitae

V září 2022 se rozezněly první tóny hudebního oboru Základní umělecké školy Vitae. Otevřeli jsme ji pro všechny, kdo touží po umění
ve svém životě. Bez tlaku na výkon, pro radost, pohlazení po duši a probuzení uměleckého potenciálu v každém z nás. Prvním oborem je obor hudební, a to v mnoha zaměřeních: hra na klavír, na flétnu i saxofon. 

Painting_edited_edited_edited.jpg
září 2023 / Výtvarná
a multimediální tvorba

S radostí otevíráme nový obor Základní umělecké školy Vitae. Výtvarné umění spojujeme s moderními kreativními technologiemi a píšeme vlastní obor na míru: výtvarná a multimediální tvorba. Věnujeme se plošné i prostorové tvorbě, animaci, videotvorbě, designu a pracujeme jak
v interiéru tak v exteriéru. 

kurzy
2021 Rozšíření nabídky kurzů

V nabídce kurzů se objevují semináře pro pedagogy (pedagogická diagnostika, efektivní strategie frontálního vyučování) a také první čtenářský klub Vitae pro odbornou veřejnost. Rozrůstá se také nabídka workshopů pro veřejnost.  

Ukrajinské vlajky
duben 2022 / Akademie pomáhá Ukrajině

Všechny nás zasahují zprávy o válečném dění na Ukrajině. Akademie podává společně se Školou pomocnou ruku. Pomáhá finančně i tím, co umí. V nedalekém komunitním centru Roztyly organizujeme právní i administrativní výpomoc pro zajištění financí z grantových dotací. 

Hudební třída
červen 2022 / Založení ZUŠ a SVČ Vitae

I díky podpoře rodičů ze Školy Vitae jsme v červnu roku 2022 s vděčností přijali kladnou odpověď MŠMT na naši žádost o založení základní umělecké školy a střediska volného času. Začíná tak naše cesta k lekcím plných umění a smysluplnému trávení volného času. 

děti si hrají
léto 2022 / Letní vyžití
i pro děti z Ukrajiny

Letní tábory jsme  otevřeli i pro děti z Ukrajiny. Mohly si vybrat mezi pobytovým táborem, jehož organizace se z velké části ujali rodiče ze Školy Vitae, a táborem příměstským, kde je čekalo přírodovědné bádání s přesahem do umění. Za finanční podporu děkujeme Velvyslanectví USA v Praze. I díky jejich pomoci můžeme tábory dětem z Ukrajiny nabízet zdarma. Na děti ze Školy Vitae i jejich okolí pak čekalo i několik dalších příměstských táborů. 

SkolaVitae--12_edited_edited.jpg
ří 2022 / Středisko volného času 

Středisko volného času Vitae zahájilo svou činnost v září 2022. Navázalo tak na kroužky, které do té doby pořádala Škola Vitae. Děti se mohou těšit z rozšiřující nabídky kroužků: výtvarných, technologických, hudebních, přírodovědných i seberozvojových. Trávit volný čas novými dovednostmi a aktivním odpočinkem nám dává smysl. 

bottom of page