top of page

Keramika

Cena

Délka lekce

90 min

více o kroužku
Obrázek lektora

Lektor/ka

Drahomíra Klofáčová

Už jako dítě jsem propadla výtvarnému umění a jelikož jsem člověk, který se dokáže nadchnout pro všechny výtvarné techniky, vystudovala jsem atelier Intermédií na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni. Při studiu jsem začala vést výtvarné kroužky a pochopila jsem, že výtvarná výchova má nedoceněný vzdělávací potenciál - můžeme díky ní pochopit vývoj vlastní kultury, porozumět dějinám skrze výtvarná díla, naučit se vlastnímu výtvarnému vyjadřování. Práce pedagoga je smysluplné poslání, a tak jsem se pustila do studia Učitele naživo, abych mohla předávat své znalosti dál. Dětem chci zprostředkovat vzdělání skrze vlastní výtvarný prožitek a zároveň jim chci pomoci rozvíjet jejich vlastní výtvarný jazyk.

Náplň kroužku

Kroužek keramiky se zaměřuje na rozvoj dětské kreativity a jemné motoriky. Během výukových lekcí se zaměříme na základní principy modelování z keramické hlíny s využitím různých pomůcek od vlastních rukou po šablony. Kroužek klade důraz na osvojení základní techniky a rozvoj vlastní imaginace skrze otevřenější zadání a individuální přístup. Mimo modelování nás čeká i otisk struktur či malba na výsledný keramický produkt, kterým může být originální nádobí nebo fantazijní tvor.

Termíny

Počet lekcí

15/pololetí

První lekce

17. 1. 2023

Náhrady a omlouvání lekcí

Náhrady ne, pokud se omlouvá dítě. Pokud se omlouvá lektor, lekce se nahradí.

bottom of page