top of page

Inspirativní návštěva Školy Vitae

Cena

2500 Kč/dopoledne, dále dle domluvy a počtu zúčastněných

Inspirativní návštěva Školy Vitae

Přijďte k nám na návštěvu! 


Návštěva pro vyučující, ředitelky, ředitele i zástupce a zástupkyně z jiných škol. Těšíme se na vás.


Na základě vámi zvoleného tématu pro vás připravíme program na míru. Provedeme vás školou, nahlédneme do výuky a především s vámi posdílíme příklady dobré pedagogické praxe.


Pokud si z níže uvedené nabídky nevyberete a budete mít vlastní představu o návštěvě, neváhejte nás kontaktovat. Rádi návštěvu naplánujeme společně s vámi.


Témata ke zvolení:INTEGROVANÁ TEMATICKÁ VÝUKA NA 1. STUPNI 


Jak na integrovanou tematickou výuku? Z čeho je integrovaná tematická výuka složena a jaká témata nese? Jak vytvořit integrovaný předmět a zapsat jej do školního vzdělávacího programu?


Integrování témat dětem pomáhá k hlubšímu pochopení, neboť mohou svět vnímat v širších souvislostech. Mimo integrované předměty u nás stojí matematika a cizí jazyky.


Na návštěvě vám ukážeme, jak vypadá integrovaná výuka na prvním stupni, a podíváme se na to, jak formulovat její výstupy tak, aby se daly hodnotit. Budeme si také povídat o tom, jak do integrace zapojit děti i jak ji zapracovat do školního vzdělávacího programu.PROJEKTY 


Jak inovativně realizovat projektovou výuku? Jak dát prostor dětem, aby si zvolily vlastní téma, a zároveň je učit samostatnosti, spolupráci, práci s informacemi, rukodělným činnostem i prezentačním dovednostem?


Učitelé v roli mentorů a koučů děti provázejí životním cyklem projektů a pomáhají upevňovat základy projektového řízení. Velká míra svobody se potkává s odpovědností za výsledek a vlastní učení. Děti přirozeně rozvíjí řadu klíčových kompetencí a učí se jeden od druhého. V Projektech se zaměřují na aktivní řešení problémů, které je obklopují, osobně se angažují, rozvíjejí a mění svět.


Seznámíme vás s naším inovativním předmětem Projekty, představíme vám několik již hotových projektů 

a ukážeme vám možnosti, jak tento předmět, který je složen z mnoha vzdělávacích oblastí, zapsat do školního vzdělávacího programu.VYTVÁŘENÍ BEZPEČNÉHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLE 


Pracovní (a školní) prostředí je místo, kde trávíme velkou část života. A proto je důležité, aby nám v něm bylo dobře. Ve Škole Vitae budujeme respektující a partnerské prostředí nejen pro děti, ale také pro nás, dospělé. Chceme se do práce těšit a důležité pro nás je, aby nám práce dávala smysl.


Naši školu jsme založili na sdílených hodnotách. Chceme, aby nám všem bylo ve škole dobře. Jaké principy využíváme? Co je to respektující prostředí a jak jej dosáhnout? Jak zapojit děti, pedagogický tým a rodiče? Jak vypadá wellbeing ve škole a kde všude je nutné na něj myslet?


Budeme si povídat o školním a třídním klimatu. Povíme vám, jak jsme jej postupně budovali, s jakými výzvami se stále potkáváme a kde hledáme pomoc, když ji potřebujeme.JAK NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 


Nevíte si rady s tvorbou školního vzdělávacího programu? Potřebujete poradit, jaké části má mít, co do něj patří a co už ne, a jak splnit veškeré náležitosti Rámcového vzdělávacího programu?


Předem se domluvíme, jaké jsou vaše potřeby. Můžeme si spolu ale i popovídat o tom, co vše je v rámci školního vzdělávacího programu možné, jak do něj zanést integraci vzdělávacích oblastí i jak se vyrovnat s pevně daným počtem hodin v učebních plánech. To vše na příkladu tvorby školního vzdělávacího programu Školy Vitae. 


Pro přiblížení vzdělávací koncepce Školy Vitae doporučujeme:

webové stránky: skolavitae.cz

blog školy: skolavitae.cz/blog

facebook: facebook.com/skolavitae

instagram: skola_vitae

Domluvu na konkrétní podobě semináře provedete s metodičkou školní vzdělávací koncepce Školy Vitae Dominikou Balatkovou. Kontaktujte ji na dominika.balatkova@skolavitae.cz

Předmět zprávy prosím uveďte: Zájem o návštěvu Školy Vitae.


Těšíme se na společné setkání!

nabídka
Kotva 1
bottom of page