top of page

Archiv seminářů
pro širokou veřejnost

Rubikon je takovou popelkou ve vývojové psychologii, jak se dozvíme hned na začátku. O to více Vás zamrazí, když se podíváte na svět dítěte očima psychologie. A chtě nechtě, když přijdu domů, jsem více tolerantní vůči jeho projevům, protože lépe rozumím tomu, proč reaguje, jak reaguje. Proč křičí, vzteká se, odmítá, trucuje, ale také proč je lítostivý, melancholický, cítí se marný. Vždyť toto tady dříve nebylo. A nyní je. Děkuji, seminář nezklamal.

Jan Konarski, účastník semináře Rubikon

archiv RA
Rubikon_archiv
Kids Playing Tug of War
Rubikon

Přednáška o Rubikonu, duchovní krizi dítěte na prahu 9. a 10. roku života, se, včetně následující prožitkové dílny, zabývá významným mezníkem, který není většinové společnosti vůbec známý. Prožitek Rubikonu přináší dítěti zkušenost,

že začíná prožívat (a tvořit) se světem  vztah zcela nový, neznámý – já VERSUS svět, JÁ a TY.

KDY
KDE
CENA
PŘIHLÁŠKA
20. 2. 2023 17–⁠19 hodin
Chomutovická 1443/4, Praha 11
250 Kč rodiče Školy Vitae /
300 Kč ostatní
seminář již proběhl
Seminářem vás provede
Snímek obrazovky 2023-02-02 v 13.09.07.png

Mgr. Iva Bečvářová

Přednáší waldorfskou pedagogiku a zabývá se uměním komunikace.

Je absolventkou tříletého Semináře vzdělávání třídních učitelů waldorfských škol, dvouletého studia eurythmie a vzdělávacího kurzu Respektovat a být respektován.

Archiv_Děti a nepozornot
Děti běží
Děti a (ne)pozornost

Pozornost či nepozornost, lenost či neschopnost setrvat v klidu. Toto jsou časté stesky rodičů, učitelů, ale i dětí samotných v souvislosti se zvládáním školních povinností a každodenním fungováním. V rámci semináře se zaměříme na pochopení souvislostí mezi tělesnými projevy, prožíváním a chováním související s (ne)pozorností a (ne)klidem, i možnostmi, jak je přirozeným a srozumitelným způsobem ovlivňovat. Seminář je zaměřen na děti mladšího školního věku –⁠ tedy děti navštěvující 1. stupeň ZŠ.

KDY
KDE
CENA
PŘIHLÁŠKA
27. 4. 2023, 17:30–⁠19:30
Chomutovická 1443/4, Praha 11
250 Kč rodiče Školy Vitae /
300 Kč ostatní
Seminářem vás provede
Snímek obrazovky 2023-02-02 v 13.33.17.png

Mgr. Terezie Pemová

Absolventka FF UK v Praze, oboru sociální práce a sociální politika.

V roce 2003 spoluzaložila občanské sdružení NIDAR věnující se problematice specifických vývojových poruch, včetně poruch pozornosti a hyperaktivity. V organizaci pracuje doposud

a to jak v poradenské praxi, tak i v rámci publikačních, vzdělávacích, výzkumných a supervizních aktivit.

bottom of page